Ny hjemmeside

Dramatiske dage i Geneve

Lyt til FNs advarsler

Birthe Rønns dårlige samvittighed

Organisationer appellerer om humanitær opholdstilladelse

Næstformand Torleif Jonasson udtaler, at Ekstra Bladet bringer Hazhar i fare

Oprørende, usmageligt og klamt

Der var et yndigt land

Søren Pinds mediestunt

Er vejen til fred ligegyldig?

Få dog talt ud med FN, Rønn

Hariri-tribunalet

Nobels fredspris til Obama

Politiken lader hånt om de FN-ansattes sikkerhed

COP15

Organisationer appellerer om humanitær opholdstilladelse til irakiske asylansøgere

Amnesty International, FN-forbundet, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), Red Barnet og Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) retter nu en fælles appel til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech om at genoverveje udsendelsen af de afviste irakiske asylansøgere.

- Vi er en række rettighedsbaserede organisationer, der mener, at tvangsudsendelse af de irakiske asylansøgere skaber alvorlige rettighedsproblemer. Derfor appellerer vi nu i fællesskab til, at Birthe Rønn Hornbech giver de afviste irakiske asylansøgere humanitær opholdstilladelse, skriver de fem organisationer samstemmende.

Organisationernes appel lyder:

Giv de afviste irakiske asylansøgere humanitær opholdstilladelse

Amnesty International, FN-forbundet, RCT, Red Barnet og EMHRN opfordrer regeringen til at sikre, at Danmark følger internationale konventioner og respekterer advarslerne fra FN's Flygtningehøjkommissariat om ikke at tvangsudsende de afviste irakiske asylansøgere. Vi appellerer til, at man giver de irakiske flygtninge humanitær opholdstilladelse af både humanitære og sikkerhedsmæssige grunde.

Tæt på halvdelen af de 282 afviste irakiske asylansøgere kommer fra egne i Irak, der af FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, betegnes som områder, hvor situationen er så kaotisk og præget af alvorlige menneskerettighedskrænkelser og hyppige brud på sikkerheden, at asylansøgere herfra har behov for international beskyttelse. UNHCR advarer særligt om, at enlige kvinder og religiøse og etniske minoriteter er særligt truede i Irak.

Ifølge Flygtningekonventionen er det UNHCR's opgave og ansvar at varetage konventionen. UNHCR har en særlig sagkundskab og status i flygtningespørgsmål. Dét bør også anerkendes i Danmark. Flygtningenævnet (og Udlændingeservice), som i modsætning til UNHCR ikke har været i de fem centrale provinser i Irak, bør derfor have meget tungtvejende grunde til at vælge at se bort fra UNHCR's vurdering af situationen i Irak.

Vi er enige i, at afviste asylansøgere som udgangspunkt kan sendes hjem. De 282 irakere er imidlertid i en helt særlig situation. Mange har ventet i Danmark i en årrække uden at kunne leve et normalt liv og uden reel mulighed for at vende hjem, da situationen i Irak har været så farlig og usikker, at UNHCR og andre organisationer konsekvent har frarådet tilbagevenden.

Asylansøgernes børn, der er vokset op i Danmark, udgør en særligt skrøbelig gruppe med behov for hjælp. De er vokset op i Danmark, taler dansk og ser sig selv som en del af det danske samfund. De har ingen tilknytning til Irak. Undersøgelser har vist, at det er skadeligt for børn at leve i længere perioder i asylcentre. Der er talrige eksempler på, at forældrenes evne til at udfylde forældrerollen og tage vare på børnene nedbrydes under det årelange ophold i uvished samt at børnene er medtagne af den manglende omsorg. At tvangsudsende børnefamilier efter årelange ophold i Danmark til usikre forhold, risiko for overgreb og uden forsørgelse og netværk vil være i strid med ånden i FN's Børnekonvention.

Torturofre udgør en anden særligt udsat gruppe, som Danmark har en særlig forpligtelse overfor. De traumer, som mange af de irakiske flygtninge bragte med sig, da de søgte beskyttelse for krig, tortur og forfølgelse i Irak er blevet forværret under deres ophold i asylcentrene. Vi opfordrer Integrationsministeren til at dokumentere, at der er tilstrækkelige behandlings- og rehabiliteringsmuligheder for torturofre i Irak. For andre behandlingstrængende irakere bør der være sikkerhed for, at de kan modtage den nødvendige lægebehandling. Dette bør sikres forud for enhver plan om tvangshjemsendelse.

Internationale konventioner bør ligge til grund for en humanitær dansk flygtningepolitik, og det er vigtigt, at Danmark lever op til både ånd og bogstav i FN's flygtninge-, børne- og torturkonventioner.

Vi understreger, at den eksisterende danske lovgivning med udlændingelovens § 9 b og c giver mulighed for at praktisere en human flygtningepolitik, hvis der er politisk vilje hertil. Og vi opfordrer til, at Integrationsministeren giver de afviste irakiske asylansøgere humanitær opholdstilladelse.

For yderligere kommentarer kontakt:
Tue Magnussen, RCT: 2244 4395, [email protected]
Claus Juul, Amnesty International, 5180 0863, [email protected]
Marc Schade-Poulsen, EMHRN: 3264 1710, [email protected]
Janne Tynell, Red Barnet: 2938 7217, [email protected]
Jørgen Estrup, FN Forbundet: 3318 8244, [email protected]

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]