Danske investeringer på kant med FNs retningslinjer

Ny udviklingspolitisk strategi

Guterres advarsel gælder ikke kun USA

Mere plads til civilsamfundet i FN

António Guterres’ første måned som FN’s generalsekretær

Politisk vilje til globalt ansvar savnes

Menneskerettighedsrådet samlet i Geneve

International Kvindedag 2017

På tur med Verdensmålene

Hollandsk valg indgyder europæisk håb

552 dage

America First

FNs hemmelige organisation runder 70

Det multilaterale samarbejde skal reformeres

Med Verdensmålene som rettesnor

Trump har vendt ryggen til Verden

FN’s Havkonference med Mål 14 i fokus

Et trist jubilæum

Her er din guide til Folkemødet

Tak for strategien

Husk de fælles løsninger

Hvorfor er menneskerettighederne så nemt et mål

Danmark skal vurderes på Verdensmålene

Oprindelige folks rettigheder og Verdensmålene

FN virker

Not a Target

Her er Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2018

Sjælden direkte appel til Danmark fra FN

Med ryggen til

Det er den tid på året igen

Årets generaldebat er afsluttet

My World 2030

USA trækker sig ud af UNESCO

På FN-dagen – enegang eller fællesskab

Få indblik i FN’s arbejde for kvinders rettigheder & ligestilling

Et nyt lavpunkt er nået i dansk politik

Glem ikke Verdensmålene

FN-reformer nødvendige – men glem Sikkerhedsrådet

Amerikansk skyggedelegation til COP23

Uambitiøs dansk indsats på klimakonferencen

Ratko Mladic

Fundamentet

Ikke under vores flag

Råb op

Hic sunt dracones

Oprindelige folks rettigheder og Verdensmålene

logo2017

 

9. august 2017

 

Oprindelige folk står i dag overfor endnu større udfordringer og rettighedskrænkelser end de gjorde for ti år siden. Racisme, diskrimination og ulige adgang til basale ydelser såsom sundhedspleje og uddannelse er stadig almindeligt. Al tilgængeligt data viser, at de er bagud på alle parametre, uanset om det er i forhold til fattigdom, forventet levealder eller uddannelse.

Temaet for dette års 'internationale dag for verdens oprindelige folk', som afholdes 9. august, er 10-års-jubilæet for FN's deklaration om oprindelige folks rettigheder. Deklarationen er det mest omfattende internationale redskab til at beskytte oprindelige folks rettigheder. I løbet af de sidste ti år har implementeringen af deklarationen opnået nogle store succeser på både nationalt, regionalt og internationalt niveau. Der er dog stadig lange udsigter til at oprindelige folk vil opnå komplet indfrielse af deres menneskerettigheder, som det udtrykkes i deklarationen, ifølge en samlet erklæring fra flere FN-eksperter.

Der er ca. 370 millioner mennesker tilhørende oprindelige folk i 90 lande i dag. De taler størstedelen af verdens ca. 7000 sprog og repræsenterer 5000 forskellige kulturer.

Oprindelige folk og Verdensmålene

I modsætning til 2015-målene, hvor oprindelige folk var mere eller mindre udeladt, inkluderer Verdensmålene (FN's globale mål for bæredygtig udvikling) et stort hensyn til oprindelige folk, bl.a. i Mål nr. 2 og Mål nr. 4.

Samerne, der er oprindelige folk fra de nordlige dele af Norge, Sverige, Finland og Kolahalvøen, er også inkluderet i implementeringen af Verdensmålene. I Norge og Finland deltog Sametinget i implementeringen af og opfølgningen på FN's globale mål for bæredygtig udvikling, og blev rådført i formuleringen af den nationale evaluering. Jordrettigheder og spørgsmål vedrørende sprog er stadig de primære problemstillinger for samerne i dag. Eksempelvis har Finland stadig ikke ratificeret ILO's konvention nr. 169 om oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, hvilket besværliggør problemstillingen vedrørende jordrettigheder.

Ifølge Anne Nourgam, som er ekspert for FN's permanente forum for oprindelige folk og medlem af Sametinget i Finland, er det altid en udfordring at indsamle data i de nordiske lande: "Når vi evaluerer FN's globale mål for bæredygtig udvikling og indikatorerne for disse mål, så er det altid en udfordring at indsamle data. Dette skyldes at det ikke er muligt at samle data baseret på etnicitet i de nordiske lande. Så der er desværre ikke meget data om samerne og deres levevilkår."

 

Kilde: unric.org

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]