Mellem det nødvendige og det mulige

Helt uforståeligt lovudkast fra Regeringen

At blive mor som barn

Danmark på talerstolen i Geneve

NGOer tilbyder konkrete idéer til politisk handling på Verdensmålene

Almost a joke

FN-forbundet med i ny kritisk NGO-rapport

Hvad med Storbritanniens rolle i FN efter Brexit?

Trofast støtte af FN-forbundet er død

Hele verden samlet om klimaet i København

Pas på menneskerettighederne

Overtræder Danmark forbuddet mod tortur, når børn frarøves deres barndom på Sjælsmark?

FN-forbundet med i ny kritisk NGO-rapport

Forud for et besøg til Danmark fra ”European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) har 11 organisationer, herunder FN-forbundet, fremsat en række anbefalinger til komitéen til drøftelserne med de danske myndigheder. På listen er bl.a. bandepakken, Kærshovedgård samt vilkårene for børn og børnefamilier blandt afviste asylansøgere på Sjælsmark.

StockSnap_MPKZ5L6VKA

 

Af Ole Olsen, medlem af FN-forbundets menneskerettighedsudvalg

 

 

11 organisationer, herunder FN-forbundet, står bag en ny rapport til "European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)". Komitéen, der hører under Europarådet, arbejder for at forhindre umenneskelig behandling, som et supplement til arbejdet i FN's anti-torturkomité.

Rapporten beskæftiger sig primært med indespærring og andre restriktioner over for mennesker i Danmark og kommer forud for et snarligt besøg af komiteen.

Fra rapporten kan fremhæves følgende emner, som CPT opfordres til at drøfte ned danske myndigheder:

  • Det meget betydelige omfang af isolationsfængsling, som finder sted, delvist som disciplinær sanktion over for fanger
  • Den betydelige anvendelse af varetægtsfængsling, altså fængsling før en retssag fastslår et skyldsspørgsmål, samt de faktiske (ringe) forhold for varetægtsfængslede
  • Den nylige bandelov, som indebærer en højere straf (og ingen mulighed for prøveløsladelse) for personer, som udpeges som medlemmer af en bande - uden det fx er klart, hvornår man er eller ikke (længere) er bandemedlem
  • Langvarig indespærring af eller skrappe restriktioner over for udlændinge, som har afsonet en straf og skal udvises (Kærshovedgård)
  • Restriktioner og øvrige opholdsvilkår for afviste asylsøgere, hvor der (af mangeartede grunde) ikke kan gennemføres en de facto udrejse
  • Vilkår for børn og børnefamilier blandt afviste asylansøgere (Sjælsmark)

 

>> Læs den samlede rapport her

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]