Landsmøde 2019

 

FN-forbundets landsmøde 2019 finder sted søndag den 28. april i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus. Find vej.

Vi starter kl. 10.30 med indskrivningen, og slutter igen omkring kl. 18.00. Du kan finde tidsplanen for dagen her.

Tilmeldingsfristen for at have stemmeret til landsmødet er nu overskredet. Her på siden finder du de relevante bilag, der også er sendt direkte på mail til landsmødedeltagerne.


Dagsorden efter gældende vedtægter:

1) Godkendelse af forretningsorden
(./. forslag til forretningsorden kommer senere)

2) Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg

3) Beretning
./. Skriftlig organisatorisk beretning
./. Bilag til beretningen: aktivitetsoversigt
./. Bilag til aktivitetsoversigten: referencebilag

4) Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer og godkendelse af forudgående års reviderede regnskab
./. Budget og regnskabsoversigt, 2015-2020
./. Årsregnskab
./. Revisionsprotokollat
./. Erklæring fra den parlamentariske revisor
./. Forslag til kontingentsatser

5) Indkomne forslag
./. Forslag til vedtægtsændringer

6) Valg af a) landsformand, b) næstformand og c) hovedkasserer (Næstformand og hovedkasserer er på valg i 2019)

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D (halvdelen af bestyrelsen er på valg i 2019)
./. Kandidatkatalog til valgene under punkt 6, 7 og 9

8) Fremtidig virksomhed
./. Strategi og handlingsplan vedtaget på landsmødet 2018

9) Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor

10) Eventuelt

 

Find FN-forbundets gældende vedtægter her.

 

Dagen slutter med en valgdebat med lokale Folketingskandidater om Danmark og FN's Verdensmål. Det er fra kl. 16 og er åbent for alle. Det kan du læse mere om her. Du behøver ikke tilmelde dig på forhånd, men hvis du ikke deltager i landsmødet, må du gerne meddele din deltagelse via nemtilmeld, så vi ved hvor mange stole vi skal sætte frem.

Der er stadig enkelte pladser tilbage i bussen fra København via Odense, som kan købes her.

Eftertilmelding til landsmødet, uden stemmeret, kan foretages indtil den 23. april.

Vi glæder os til at se jer!

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]