9 historier, vi kommer til at følge i 2018

FNs generalsekretær slår alarm for verden

TimesUp

Making Migration Work For All

Lad os få Verdensmålene ned i lokal højde

FN-flaget er ikke beskyttelse nok

27 januar er Auschwitz Dag

Fornuftigt forsvarsforlig set med FN-briller

Ulovlig EU-fiskeriaftale kan skade fredsarbejdet i Vestsahara

Status på krigen i Syrien

FN og EU i partnerskab for kvinders rettigheder

Et humanitært mareridt

UNHCR Talsperson Opfordrer Danmark til at tage Ansvar

Klimaforandringerne får fatale konsekvenser for Sydafrika

FN er ineffektivt og Bureaukratisk

30 dages våbenhvile indført i Syrien – det syriske militær fortsætter ufortrødent

Samuelsen: Danmark er en trofast støtte af FNs Menneskerettighedsråd

She Decides bevægelsen fylder 1 år

Kvindernes internationale kampdag

FN tiltrækker sig uønsket opmærksomhed efter lækket undersøgelse

Smilets by lægger navn til en UNECE konvention

Den største samlede indsats for kvinders rettigheder foregår netop nu

Jørgen Estrup: Danmark har brug for FN

Apartheid er forbi, men vi er langtfra blevet farveblinde

CSW62 sluterklæring er klar – og Danmark er ikke helt tilfredse

Sydsudan – et land i kaos

FN arbejder på plan for et forbud mod dræberrobotter – men hvor er Danmark?

Multilateralismen er under pres

Ingen enighed i Sikkerhedsrådet om Syrien

Interview Med CSW Frivillige

Indtryk fra FN’s årlige Kvindekommission

FNs Sikkerhedsråd lander i København

DEBAT: Har FN’s Sikkerhedsråd udspillet sin rolle?

Sikkerhedsrådet besøgte Sverige over weekenden

GLOBALT SVAR PÅ GLOBALE UDFORDRINGER: FN-sporet for flygtninge & migranter

Ikke godt nok

Statsløshed

Israel/Palæstina konflikten optrappes af USA-ambassade i Jerusalem

Kvoteflygtninge

Hurtig WHO respons på Ebola udbrud i Congo

Verdens flygtninge & migranter fortjener en global løsning

Irland tager massivt skridt for kvinders reproduktive rettigheder

Omfattende reform af FN’s udviklingsorganisation, UNDP, på trapperne

Skyggerapport på implementering af Verdensmålene

FNs medlemslande og civilsamfundet mødes om handicapkonventionen

Er vi på rette vej med Verdensmålene?

4 fantastiske dage på Bornholm

USA trækker sig ud af FN’s Menneskerettighedsråd

Sønderrivende kritik fra FN af den stigende fattigdom i USA

Imod bæredygtige og robuste samfund

Et FN der er fit for purpose

Danmarks kandidatur til FNs Menneskerettighedsråd

En ven af tusind; en leder for millioner

We the Peoples

Den folkelige bevægelse for FN vokser

70 år med danske bidrag til internationale missioner

NGO-rapport kritiserer Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne

Insekter på menuen

Alles øjne på New York

Bæredygtigt forbrug og produktion i Danmark lader meget at ønske

Regeringens New York-speak vs. Christiansborg-speak

De kommende år er de vigtigste i vores historie

Dansk udviklingsbistand på kanten

Chokerende tal fra WFP

Vi har brug for, at verdens ledere tager globalt ansvar

Civilsamfundet efterlyser inddragelse & dialog med Københavns Kommune

FN og multilateralismen i fokus

Vi har brug for konventionerne

Royal åbning af ChildMothers i Aarhus

Det multilaterale samarbejde en entydig dansk interesse

To UN or not to UN

Et træ blev plantet på Frederiksberg

Verdens flygtninge og migranter fortjener stadig en global løsning

COP24 er i fuld gang

FN-traktat om migration er fornuft

Er verdens ledere klar til at tage ansvar?

COP24: En nogenlunde aftale

Håb for multilateralismen

COP24: En nogenlunde aftale

Pressemeddelelse fra danske NGO’er i 92-gruppen i forbindelse med afslutningen på klimamødet COP24 i Katowice, Polen

 

 

COP24: Regelsæt for Paris-aftalen kom nogenlunde på plads og landene bekræftede, at de må hæve deres klimamål. Med der manglede politisk lederskab og forpligtelser der matcher klimakrisen. Nu må landene gå hjem og hæve deres klimamål

 

FN klimakonferencen COP24 slutter efter to ugers forhandlinger i Katowice, Polen. Mødet var det vigtigste siden Paris-aftalen i 2015. Det skulle færdiggøre og vedtage et detaljeret regelsæt for Paris-klimaaftalen fra 2015. Derudover skulle verdens lande for første gang formelt diskutere, hvad de vil gøre ved den store kløft, der er mellem deres nationale klima-mål, og det der skal til for at opfylde Paris-aftalen. Mødet kom efter den vigtige rapport fra FN's videnskabelig klimapanel IPCC, om hvad der skal til for at holde de globale klimaændringerne under 1,5 grader s temperaturstigning.

"Det lykkedes her på COP24 at lande et regelsæt for Paris-aftale, og også at bekræfte at verdens lande nu må hæve deres klimamål. Men det holdt hårdt, og resultatet reflekterer ikke den nødsituation, vi og klimaet er i" siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder for NGO-netværker 92-gruppen. "Det  haster i den grad med øget handling. Det er derfor afgørende, at verdens lande, inklusiv Danmark og EU, nu viser det nødvendige lederskab, og går hjem og styrke deres klimamål med det samme. Kun på den måde kan vi undgå de værste klimaændringer"

 

Videnskaber er klar - det er nu vi skal handle

"Vi kom til Polen blot få måneder efter, at FN's klimapanel leverede en uhørt advarsel. Verden står ved en skillevej. Selv hvis alle landene lever op til deres klimamål, er vi på vej mod minimum 3 graders temperaturstigning og katastrofale forandringer. Forventningen til verdens ledere var derfor klar inden COP24" udtaler Jens Mattias Clausen, fra Greenpeace

"Vi fik anerkendt klimavidenskaben og sendt et signal om, at alle nu skal forberede et nyt og stærkere klimamål, der skal med i tasken til New York, når verdens ledere mødes der næste år. Men den politiske forpligtelse til at levere stod simpelthen ikke mål med den alarmerende situation, vi står i. Det er uansvarligt, at man ikke i denne situation klart siger, at man selvfølgelig vil gøre sit til at undgå klimakaos"

 

De fattigste og sårbare lande blev ikke imødekommet tilstrækkeligt

En af de store knaster på klimatopmødet var reglerne for, hvad man må medregne til den  klimafinansiering, de rige har lovet at levere til de fattigste og mest sårbare udviklingslandelande.

"Aftalen om klimastøtte til ulande er så fleksibel, at den næsten ikke giver mening" siger Mattias Søderberg, fra Folkekirkens Nødhjælp. "De rige lande har lovet at finde 100 milliarder USD per år fra 2020, men nu vil de have lov til at medregne eksisterende lån, private investeringer og eksportkreditter. Medmindre aftalen her fortolkes restriktivt, så vil den formentlig betyde, at der ikke kommer flere penge til ulandene, og slet ikke til de fattigste lande der i forvejen har stor gæld og få udenlandske investeringer."

Han bakkes op af John Nordbo, fra Care, der udtaler: "Danmark og verdens andre rige lande har konsekvent og i samlet flok ignoreret, at klimakatastrofer rammer fattige mennesker, der ingen andel har haft i at skabe den globale opvarmning. Det er uansvarligt, uværdigt og decideret pinligt. Der er helt klart potentiale for forbedring."

Risiko for at medregning af skove kan underminere klimaindsatsen

"Skoven bør spille en stor rolle i fremtidens klimakamp, men der er ikke enighed om hvordan. Flere lande promoverer biomasse fra skovene som et alternativ til fossilt brændsel. Det selv om at afbrænding af biomasse også er skidt for klimaet." Forklarer Gry Bossen, klimakoordinator i Verdens Skove og fortsætter: "De regnskabsregler, der nu er vedtaget, vil fortsat skjule, hvor meget CO2-udledning, der kommer fra skovfældning og hvor stort et optag, der egentlig er i skovene. Det er med til at negligere, hvor vigtigt det er at bevare skovene for at sikre et mere stabilt klima."

 

Markedsmekanismen har voldt problemer i forhandlingerne

Parisaftalen foreskriver udvikling af en ny markedsmekanisme (kvotehandelssystem), der skal tage over fra Kyotoprotokollens udskældte CDM-mekanisme. Men parterne har været dybt uenige om, hvordan en sådan markedsmekanisme skal se ud og hvad den skal levere. Så uenige at forhandlingerne blev over et døgn forsinkede. Den største uenighed har ligget i, at Brasilien har advokeret for at fylde reglerne med huller, muligheder for "double counting" og krævet at overføre alle deres gamle CDM-kreditter. Dette ville betyde, at markedet ville blive oversvømmet med CO2-kvoter og i sidste ende underminere ambitionerne i Parisaftalen. En koalition af lande og landegrupper, der nærmest har repræsenteret resten af verden, har nægtet at give efter for Brasiliens krav.

De er nu endelig kommet frem til en beslutning om at udskyde hele emnet til næste år.

"Umiddelbart virker en udskydelse af beslutningerne som et bedre resultat end at ende op med virkeligt dårlige regler for denne markedsmekanisme." udtaler Gry Bossen, klimakoordinator i Verdens Skove. "Men samtidig er det  svært at se, hvad der vil have ændret sig til det bedre næste år. Måske vil skellene endda være større, når Brasiliens nye præsident, Bolsonaro, kommer til magten" udtaler Gry Bossen.

 

Regelsætte om landenes klimaplaner har smuthuller

"Med COP24 er der trods svære forhandlinger kommet langt bedre retningslinjer for de nationale klimaplaner, NDC'erne, som er afgørende for klimaindsatsen. Desværre har forhandlerne efterladt huller i reglerne, som gør det muligt at medregne drivhusgasreduktioner to gange, både i et lands egen indsats og samtidigt sælge det til f.eks.  kompensation for flyvning. Det er nu op til de enkelte lande at vise lederskab, øge klimaambitionerne med de nye regler og ikke bruge smuthullerne", udtaler Gunnar Boye Olesen fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

 

Danmark må hæve egne klimamål nu

"Det er godt, at den danske klimaminister Lars Chr. Lilleholdt her på COP24 tilkendegav, at Danmark går efter en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grad. Det er et vigtigt signal at sende" siger Troels Dam Christensen. "Men Danmark har i dag ikke selv klimamål, der svarer til dette. Derfor må ministeren og regeringen nu i arbejdstøjet og sikre, at Danmark også selv får klimamål, der lever op til vores ansvar for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader".

 

 

For yderligere information kontakt følgende:

Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen, mobil +45 21 72 79 57, mail: [email protected]

Jens Mattias Clausen, Greenpeace, mobil +45 60 13 17 48, mail: [email protected]

John Nordbo, CARE, mobil +45 61 27 07 45, mail: [email protected]

Mattias Söderberg, Folkekirkens Nødhjælp, mobil +45 29 70 06 09, mail: [email protected]

Gry Bossen, Verdens Skove,  mobil +45 30 26 18 68, mail: [email protected]

Gunnar Olsen, VedvarendeEnergi, mobil +45 24 26 99 33, mail: [email protected]

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et netværk af 24 danske udviklings- og miljø-organisationer, se www.92grp.dk

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]