9 historier, vi kommer til at følge i 2018

FNs generalsekretær slår alarm for verden

TimesUp

Making Migration Work For All

Lad os få Verdensmålene ned i lokal højde

FN-flaget er ikke beskyttelse nok

27 januar er Auschwitz Dag

Fornuftigt forsvarsforlig set med FN-briller

Ulovlig EU-fiskeriaftale kan skade fredsarbejdet i Vestsahara

Status på krigen i Syrien

FN og EU i partnerskab for kvinders rettigheder

Et humanitært mareridt

UNHCR Talsperson Opfordrer Danmark til at tage Ansvar

Klimaforandringerne får fatale konsekvenser for Sydafrika

FN er ineffektivt og Bureaukratisk

30 dages våbenhvile indført i Syrien – det syriske militær fortsætter ufortrødent

Samuelsen: Danmark er en trofast støtte af FNs Menneskerettighedsråd

She Decides bevægelsen fylder 1 år

Kvindernes internationale kampdag

FN tiltrækker sig uønsket opmærksomhed efter lækket undersøgelse

Smilets by lægger navn til en UNECE konvention

Den største samlede indsats for kvinders rettigheder foregår netop nu

Jørgen Estrup: Danmark har brug for FN

Apartheid er forbi, men vi er langtfra blevet farveblinde

CSW62 sluterklæring er klar – og Danmark er ikke helt tilfredse

Sydsudan – et land i kaos

FN arbejder på plan for et forbud mod dræberrobotter – men hvor er Danmark?

Multilateralismen er under pres

Ingen enighed i Sikkerhedsrådet om Syrien

Interview Med CSW Frivillige

Indtryk fra FN’s årlige Kvindekommission

FNs Sikkerhedsråd lander i København

DEBAT: Har FN’s Sikkerhedsråd udspillet sin rolle?

Sikkerhedsrådet besøgte Sverige over weekenden

GLOBALT SVAR PÅ GLOBALE UDFORDRINGER: FN-sporet for flygtninge & migranter

Ikke godt nok

Statsløshed

Israel/Palæstina konflikten optrappes af USA-ambassade i Jerusalem

Kvoteflygtninge

Hurtig WHO respons på Ebola udbrud i Congo

Verdens flygtninge & migranter fortjener en global løsning

Irland tager massivt skridt for kvinders reproduktive rettigheder

Omfattende reform af FN’s udviklingsorganisation, UNDP, på trapperne

Skyggerapport på implementering af Verdensmålene

FNs medlemslande og civilsamfundet mødes om handicapkonventionen

Er vi på rette vej med Verdensmålene?

4 fantastiske dage på Bornholm

USA trækker sig ud af FN’s Menneskerettighedsråd

Sønderrivende kritik fra FN af den stigende fattigdom i USA

Imod bæredygtige og robuste samfund

Et FN der er fit for purpose

Danmarks kandidatur til FNs Menneskerettighedsråd

En ven af tusind; en leder for millioner

We the Peoples

Den folkelige bevægelse for FN vokser

70 år med danske bidrag til internationale missioner

NGO-rapport kritiserer Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne

Insekter på menuen

Alles øjne på New York

Bæredygtigt forbrug og produktion i Danmark lader meget at ønske

Regeringens New York-speak vs. Christiansborg-speak

De kommende år er de vigtigste i vores historie

Dansk udviklingsbistand på kanten

Chokerende tal fra WFP

Vi har brug for, at verdens ledere tager globalt ansvar

Civilsamfundet efterlyser inddragelse & dialog med Københavns Kommune

FN og multilateralismen i fokus

Vi har brug for konventionerne

Royal åbning af ChildMothers i Aarhus

Det multilaterale samarbejde en entydig dansk interesse

To UN or not to UN

Et træ blev plantet på Frederiksberg

Verdens flygtninge og migranter fortjener stadig en global løsning

COP24 er i fuld gang

FN-traktat om migration er fornuft

Er verdens ledere klar til at tage ansvar?

COP24: En nogenlunde aftale

Håb for multilateralismen

Smilets by lægger navn til en UNECE konvention

I 1998 blev Aarhus-konventionen til. Den kaldes også ”konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet”. Her får du et lille sammendrag af, hvad den drejer sig om.

pollution

(UN Photo / R Marklin)

Konventionen sætter fokus på samarbejdet mellem myndigheder og offentligheden. Den skal fremme offentlighedens deltagelse i miljøprocesser der berører os alle, og er verdens første internationale konvention om borgeres miljørettigheder. Den sætter desuden lighedstegn mellem menneskerettighederne og borgernes rettigheder til viden om miljøet, og forudsætter at alle borgere har ret til at vide, om deres miljørettigheder bliver krænket af virksomheder. Den forudsætter gennemsigtighed og ansvarlighed for virksomheders forurening og sociale ansvar.

Århus-konventionen er ratificeret og underskrevet af 47 lande, hovedsageligt fra Europa. UNECE står bag initiativet, men konventionen er senere hen blevet indført i EU lovgivningen, og medlemslandene forpligter sig dermed til implementeringen af de 3 grundpiller i konventionen.

Den første grundpille er adgang til miljøoplysninger for borgerne. Det kan ske gennem f.eks. oprettelsen og implementeringen af forureningsregistre, sådan at borgere kan holde sig opdateret med, hvor forureningen kommer fra og hvor den havner henne. Det kan også ske gennem anvendelsen af andre elektroniske informationsværktøjer, og formålet er at give borgerne indsigt i de forestående problematikker og udfordringer på miljøområdet, samt at holde virksomheder ansvarlige for forurening ved produktion.

Den anden grundpille i konventionen drejer sig om borgeres ret til at deltage i beslutningsprocesser. Det tæller blandt andet områder som GMO anvendelse i EU, og formålet er at fremme offentlighedens deltagelse i politiske processer og internationale fora. Med samarbejde og inddragelse af alle, både myndigheder og civilsamfundet, kommer vi længst.

Den sidste grundpille i konventionen er offentlighedens ret til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Virksomheder kan holdes ansvarlige for forurening, såfremt offentligheden, enkeltpersoner, ngo'er eller andre mener at regler for forurening bliver brudt.

For at overse at disse regler bliver overholdt af de lande der har underskrevet, blev der i EU regi oprettet en såkaldt Compliance-komite. Den allerøverste, bestemmende instans er dog stadig EU-domstolen.

Christian Friis Bach, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp og daværende leder for FN's Økonomiske Kommission for Europa, kaldte det et stort skridt i indsatsen for miljøforbedringer da konventionen trådte i kraft. Konventionen erkender desuden et ansvar overfor fremtidige generationer, og stadfæster at bæredygtig udvikling kun kan opnås hvis alle interessenter er involveret.

Du kan læse meget mere om Aarhus-konventionen på hjemmesiden.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]